Svært ofte vil det være en fordel at en ekstern konsulent bistår i strategi- og endringsprosesser, både av hensyn til fremdrift, ressursbehov og objektivitet. Astrea har konsulenter med god faglig og teoretisk bakgrunn, og som selv har vært i lederstillinger i mange år. TEST POST

Vi kan derfor hjelpe daglig leder og styret med utarbeidelse eller oppdatering av strategiske planer og forretningsplaner, og fasilitere forbedringsprosesser som involverer såvel ledergruppen som øvrige ansatte.   Vi kan også ta styreoppdrag eller være sparringpartner for daglig leder/styret, – både i forbindelse med enkeltsaker eller over tid. Å ha riktig og gjennomtenkt strategi er derfor avgjørende.Innenfor strategi- og forretningsutvikling kan vi blant annet tilby følgende tjenester;

  • Utarbeidelse eller oppdatering av strategiske planer/forretningsplaner
  • Ledergruppegjennomgang med SWOT-analyse
  • Coaching/sparring overfor daglig leder og/eller styret
  • Bistand i forbindelse med endrings eller omstillingsprosesser
  • Analyser med sikte på resultatforbedringer