Strategi- og forretningsutvikling

 

Markedsforholdene endrer seg i stadig raskere tempo, og fremtidens vinnere vil gjerne være de bedriftene som til enhver tid er mest tilpasningsdyktige.  Å ha riktig og gjennomtenkt strategi er derfor avgjørende.  Svært ofte vil det være en fordel at en ekstern konsulent bistår i strategi- og endringsprosesser, både av hensyn til fremdrift, ressursbehov og objektivitet. Astrea har konsulenter med god faglig og teoretisk bakgrunn, og som selv har vært i lederstillinger i mange år.

 

Vi kan derfor hjelpe daglig leder og styret med utarbeidelse eller oppdatering av strategiske planer og forretningsplaner, og fasilitere forbedringsprosesser som involverer såvel ledergruppen som øvrige ansatte.   Vi kan også ta styreoppdrag eller være sparringpartner for daglig leder/styret, – både i forbindelse med enkeltsaker eller over tid.

 

Innenfor strategi- og forretningsutvikling kan vi blant annet tilby følgende tjenester;

 

  • Utarbeidelse eller oppdatering av strategiske planer/forretningsplaner
  • Ledergruppegjennomgang med SWOT-analyse
  • Coaching/sparring overfor daglig leder og/eller styret
  • Bistand i forbindelse med endrings eller omstillingsprosesser
  • Analyser med sikte på resultatforbedringer
  • Bistand i forbindelse med oppkjøp, fusjoner eller salg av virksomheter
  • Bistand til utarbeidelse av risiko-analyse hvor konsekvenser av manglende måloppnåelse kartlegges, og hvor korrigerende tiltak iverksettes

 

 

ROLF-ERIK BERLE-JØRGENSEN

ROLF-ERIK BERLE-JØRGENSEN

Management Consultant

ARVID PETTERSEN

ARVID PETTERSEN

Seniorrådgiver

 907 93 494
ap@astrea.no

ROBERT SVENDSEN

ROBERT SVENDSEN

Seniorrådgiver

947 98 363
rs@astrea.no

TOR INGE VIKANE

TOR INGE VIKANE

Seniorrådgiver

926 59 184
tiv@astrea.no