Rekrutteringstjenester

Astrea kan bidra på ulike måter når det gjelder rekruttering av ledere, spesialister eller styremedlemmer. Vi tar oss av hele rekrutteringsprosessen eller deler av den, og tilbyr tjenester innenfor headhunting, annonsert søk og sluttvurdering av finalekandidater.

Det finnes ingen lettvint vei som fører frem til korrekt rekruttering. Svaret ligger i at vi sammen grundig går gjennom de oppgavene som skal løses, og hvilke forutsetninger som er tilstede.

Forarbeidet må være solid dersom prosessen skal stå trygt.

 

Forarbeidet som gjøres er fundamentet for hele rekrutteringsprosessen, og det må være solid dersom prosessen skal stå trygt. Det må arbeides systematisk med en beskrivelse av stillingen som er helt realistisk. En kandidatprofil utvikles på detaljert måte og tegner et bilde av den kandidaten man helst vil ha til den aktuelle stillingen. Informasjon innhentes også hos personer som står rundt den ledige stillingen.

Vi innhenter kandidater gjennom vår databank, annonser, nettverk av gode kilder, andre åpne informasjonskanaler og et direkte og målrettet søk mot miljøer hvor kvalifiserte personer befinner seg. Vi finner stjernene!

 

VÅR REKRUTTERINGSPROSESS

Hele vår gjennomføring bygger på en kompetansebasert tankegang. Det betyr at vi fokuserer på det kandidatene har vist at de kan, og hvordan de faktisk utnytter det de kan. Vi definerer begrepet kompetanse som hvordan du i praksis bruker all den erfaringen og teoretiske bakgrunnen du har.

Jobbanalyse

Jobbanalysen er grunnmuren i enhver rekrutteringsprosess. Denne omfatter stillingens innhold, ansvar, mandat og muligheter, i tillegg til en personlighetsprofil som tar for seg de egenskapene man mener er viktige for å lykkes i den aktuelle stillingen. Jobbanalysen fokuserer på de viktigste kompetansene de rette kandidatene må ha. Mange mislykkete rekrutteringsprosesser har sitt utspring i for dårlig grunnarbeid. Hvis en ikke vet hva en ser etter, er det vanskelig å finne kandidater og ikke minst velge rett til slutt.

Intervjuer

Kompetansebaserte intervjuer gjennomføres på bakgrunn av jobbanalysen, og har spesielt fokus på nøkkelkompetansene i stillingen. Kompetansebaserte intervju er strukturerte og har faste spørsmål rundt sentrale elementer i stillingen og vedkommendes erfaringer fra disse.

Strukturerte intervjuer bidrar til at sammenligningsgrunnlaget blir best mulig.

Vi studerer kandidaters dokumentasjon slik som CV, vitnemål og attester, og vi verifiserer disse. Under intervju stilles spørsmål omkring lederegenskaper og personlige kvaliteter, og det jobbes med å få frem en kandidats sterke sider, samt kartlegge utviklingsbehov. Slike strukturerte intervjuer bidrar til at sammenligningsgrunnlaget blir best mulig.

Etter førstegangsintervju presenterer vi et lite utvalg kandidater for vår oppdragsgiver. Dette vil være kandidater som har store likhetstrekk med den profilen vi opprinnelig har beskrevet. Vi intervjuer kandidatene på nytt sammen med oppdragsgiver.

Tester

Vi benytter oss av cut-e sitt testprogram, og benytter der de testene som er relevant for stillingen. Cut-e er verdens største testleverandør, og er en av få DNV-godkjente testleverandører i Norge. Ulike typer tester kan gi indikasjoner som vi følger opp videre i prosessen.

Referanser

Vi foretar 360-graders referansekontroll der det er mulig. I praksis betyr det at vi sjekker referanser fra tidligere overordnete, kollegaer og underordnete. Vi ringer

eller besøker referansene til den/de som i sluttfasen peker seg ut. Vi går til samtlige overordnete de siste 15 år såfremt dette er mulig.

Rapport

Vi utarbeider en rapport som oppsummerer kandidaten i forhold til hele prosessen. Hele tiden med utgangspunkt i jobbanalysen.

Tilbudsfasen

Vi bidrar gjerne i avslutningsfasen i forhold til avtale og andre ting som kan dukke opp. Vi kan for eksempel assistere ved forhandling og oversendelse av ansettelsesavtale dersom dette er ønskelig.

Vi følger opp rekrutteringen gjennom kontakter til bedriften og den utvalgte kandidat i inntil ett år etter ansettelse.

HEADHUNTING

Mange selskaper opplever at de ikke finner de rette kandidatene gjennom tradisjonell annonsering.

Grunnene til dette vil selvfølgelig variere, men ofte er det slik at de kandidatene du helst vil ha ikke er i jobbsøkermodus

Du ønsker å finne personer som har vist gjennom sitt arbeidsliv at de har en faglig kompetanse og en personlighetsprofil som gjør dem attraktive for nøkkelstillinger. Det betyr ofte at de allerede er i den typen stillinger i dag, og derfor ikke er på jobbjakt.

Vi innhenter kandidater gjennom et direkte og målrettet søk mot miljøer hvor kvalifiserte personer befinner seg. Ved headhunting foregår rekrutteringsprosessen slik som beskrevet over. Aktuelle kandidater kvalitetssikres gjennom kompetansebaserte intervjuer hos oss før vi presenterer dem for oppdragsgiver.

 

ANNONSERT SØK

Gjennom annonsering blir mulige kandidater invitert til å søke stillingen.

Vi bidrar i forhold til annonseringsplan og utforming av annonser. Videre administrerer vi hele søkerprosessen, og gjennomfører førstegangsintervjuer med aktuelle kandidater før vi presenterer dem for oppdragsgiver. Ellers følger rekrutteringsprosessen samme fremgangsmåte som står beskrevet over.

 

SLUTTVURDERING

Vi kan bistå i sluttfasen av en prosess i de tilfeller der organisasjonen ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen selv.

Enkelte organisasjoner har gjennomført annonsering, intervjuer og vurdering av kandidater på egen hånd og ender opp med et utvalg av finalekandidater. Vi kan bidra med en kvalitetssikring i forhold til valg av rett kandidat.

 

Lederutvelgelse er hardt og nøyaktig arbeid utført, hver gang, med stor respekt for oppgaven.

SIV LEKVEN

SIV LEKVEN

Partner

ARNE FALBACH

ARNE FALBACH

Partner

958 08 788
af@astrea.no