Om Astrea

Astrea AS er et selskap som tilbyr tjenester innenfor områdene Styre- og Lederrekruttering og Karriererådgivning, Midlertidig ledelse, samt Strategi- og Forretningsutvikling. Vi jobber inn mot selskaper i det private næringsliv og offentlig forvaltning.

HVORFOR VELGE ASTREA?

Astrea AS er et relativt lite konsulentselskap, men for mange aktuelle lederkandidater kan det føles mer komfortabelt å forholde seg til mindre selskaper. Dette fordi en føler seg tryggere på at diskresjon blir ivaretatt. I tillegg kommer vi svært sjelden borti den samme «off-limit»-problematikken som de større selskapene. Det betyr at vi i mindre grad er avskåret fra å informere gode ledere om aktuelle stillinger.

 

VÅRE VERDIER: KVALITET, KOMPETANSE OG ERFARING

Astrea AS er et mindre konsulentfirma, men vi yter en kvalitetsmessig service på lik linje med de beste selskapene innen rekruttering. På enkelte områder yter vi også rådgivning utover det som er vanlig i Norge.

Vi har tett samhandling med kjente og dyktige konsulenter innen rekruttering av ledere over hele verden. Disse blir vår forlengede arm når vi skal hjelpe norske klienter med å finne de beste lederne og spesialistene der ute. Slike prosjekter blir alltid nøye fulgt av oss frem til fullføring.

Vi garanterer bruk av anerkjente og velprøvde prosedyrer. Alle oppdrag utføres i tråd med de krav til kvalitet som ligger i AESC sin standard (The Association of Executive Search Consultants, www.aesc.org).

Hele vårt team er drillet i det som skal være den absolutt beste praksis for rekruttering. Presisjon i alt vi gjør, tilstrekkelige tilbakemeldinger i riktig tid, til alle, og streng konfidensialitet er prinsipper som etterleves hver dag.

 

 

KONTAKT OSS