Strategiutvikling TEST POST

Strategiutvikling TEST POST

Svært ofte vil det være en fordel at en ekstern konsulent bistår i strategi- og endringsprosesser, både av hensyn til fremdrift, ressursbehov og objektivitet. Astrea har konsulenter med god faglig og teoretisk bakgrunn, og som selv har vært i lederstillinger i mange...