Bedrifter er ulike, og har svært ulike behov. Noen har egne HR-avdelinger, mens andre ikke har behov for en fulltidsansatt for å ivareta denne delen av bedriften. En kan se på HR som et skreddersydd system for at bedriften skal oppnå konkurransedyktige fordeler gjennom sine ansatte.

Konsulenter innen HR kan engasjeres for et enkelt oppdrag eller for mer langsiktige oppdrag. Kanskje har du behov for en konsulent en dag i uken, kun ser nødvendigheten av support per telefon eller e-post, kun til å ansette nye kolleger med oppfølging av disse eller på et prosjekt – her finnes det ingen begrensning. Vi finner sammen den beste løsningen for din bedrift.

Astrea tilbyr konsulenter med tung, bred og internasjonal HR-kompetanse, som vil hjelpe dere å skape et selskap som er mer produktiv, forutsigbart og håndterbart. Mangler din bedrift tid eller kompetanse, kan en konsulent fra Astrea være løsningen.

Gjennom samtale og analyse av bedriften, setter vi oss raskt inn i bedriftens behov og tilbyr en kostnadseffektiv og fleksibel løsning på deres problemstilling.

Vi kan eksempelvis bistå innen disse områdene:

 •  Interim HR-ledelse, prosjektstøtte eller support
 •  Ny i HR-rollen: opplæring og støtte
 •  HR IT-systemer; personal, kompetanse, rekruttering, e-læring
 •  HR infrastruktur; rutiner, prosedyrer, systemer
 •  Personalhåndbok
 • Traineeprogram / lærlingeprogram
 • Proaktiv omdømmebygging
 • Onboarding
 • HR-strategi og rekrutteringsstrategi
 • Etiske retningslinjer
 • Kulturbygging, visjon og verdier
 • Kompetansekartlegging og utvikling
 • Lønn og belønning
 • Rekruttering og nedbemannin

Ta kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon eller send oss en
melding i kontaktskjemaet.